מספר טלפון


5218850 - 050 חיים מונשרי
5218852 - 050 יוסוף מחג'נה