מספר טלפון


5218890 - 050 פארוק מחמד סעיד ג'מעה מחאג'נה
5218896 - 050 סעיד סטטי
5218898 - 050 ריאד חסן חוסיין