מספר טלפון


5218915 - 050 חיר עאדל
5218917 - 050 ניסים וטובה טיבי
5218918 - 050 ג'קי לוי