מספר טלפון


5218942 - 050 בני דוד פור
5218944 - 050 אקוניס אליהו ובניו בע"מ
5218946 - 050 אליהו אטש
5218947 - 050 שלמה יוסף