מספר טלפון


5218972 - 050 ח מ ט בע"מ
5218975 - 050 מרעי עלי גנם
5218976 - 050 יוסי סרוסי
5218977 - 050 מתי כהן