מספר טלפון


5218986 - 050 בשארה מטר
5218987 - 050 צ'רלי גואטה
5218988 - 050 משה ארזי