מספר טלפון


5219278 - 050 יוסי רוזנברג
5219279 - 050 טוביה מוסקוביץ'