מספר טלפון


5219283 - 050 הייתם אבו כף
5219284 - 050 גלי הים שרותי ארוח וקייטרינג בע"מ