מספר טלפון


5219420 - 050 יעקב חשין
5219427 - 050 נלו גרינברג
5219429 - 050 שירותי הדברה ונקיון כץ יעקב