מספר טלפון


5219604 - 050 ר ע י בניה פיתוח ויזום בע"מ
5219609 - 050 חי נער