מספר טלפון


5219700 - 050 מחמד דיאב
5219702 - 050 אקרם פטאפטה
5219706 - 050 לירן רום
5219707 - 050 סלאח זרעיני אברהים
5219708 - 050 ברכה אלדד