מספר טלפון


5219930 - 050 סלאב אבו דבוס
5219931 - 050 אפוסטוליק דליגיישין פונטיפיקל משיון
5219934 - 050 ו או מתי כהן גרוס שירלי