מספר טלפון


5223462 - 050 חמדי מחמד מחמוד מזערו
5223466 - 050 דינה לביא