מספר טלפון


5223531 - 050 נחום ברזאני
5223534 - 050 מחמד דויאת