מספר טלפון


5223760 - 050 סלאם אבו רביעה
5223768 - 050 מרדכי בן שושן