מספר טלפון


5223791 - 050 פטריק כלפטי
5223796 - 050 ליבר ברוך
5223797 - 050 איהאב סלאח