מספר טלפון


5223828 - 050 אברהם תורגמן
5223829 - 050 נזק אלעמרי