מספר טלפון


5224250 - 050 פתחי אבו מדיעם
5224258 - 050 ברוך צבן