מספר טלפון


5224279 - 050 נומינור תעשיות כימיות בע"מ