מספר טלפון


5224395 - 050 בית אלאחלאם אבו מוך ג'דיר