מספר טלפון


5224480 - 050 אעודה אוסמה
5224484 - 050 אהרון צדיק
5224485 - 050 חאלד חוסיין