מספר טלפון


5224537 - 050 זהבית כהנא
5224539 - 050 נגרית הראשונים בע"מ