מספר טלפון


5241232 - 050 אתי שמואל
5241238 - 050 דוד בן יהודה