מספר טלפון


5241250 - 050 ג'בר עייאש
5241253 - 050 עלי מוחמד חאדידי