מספר טלפון


5241321 - 050 חמזה ו או מחמד עספור
5241323 - 050 דוד אבשלמה
5241324 - 050 יוסף עובד
5241327 - 050 תומר לוין