מספר טלפון


5241332 - 050 סלימאל קאלותי
5241337 - 050 עזרא מזרחי
5241338 - 050 מזל סעדה