מספר טלפון


5241373 - 050 רמזי סעיד נהרה
5241375 - 050 עז אלדין אמארה