מספר טלפון


5241383 - 050 נירמוג חיפה בע"מ
5241389 - 050 תלתן חורב הלבשה והנעלה בע"מ