מספר טלפון


5241440 - 050 אבו סעדה רסלאם
5241444 - 050 שמעון מזרחי