מספר טלפון


5241583 - 050 איסלאם קעדנה
5241584 - 050 פתחי חאלד אקרם
5241586 - 050 עלי אחמד