מספר טלפון


5241610 - 050 יעקב יוסף
5241613 - 050 אבנר שביט
5241615 - 050 סמיר אבו אסעד
5241617 - 050 אופיר שביט
5241618 - 050 נזיה עבד אלרזאק