מספר טלפון


5241641 - 050 שלום זלקה
5241644 - 050 עופר סיידה
5241646 - 050 אלן גודיי
5241647 - 050 מ הרפז מהנדסים בע"מ
5241648 - 050 זאב ברקן (ברקוביץ)