מספר טלפון


5241811 - 050 צ'איויפה ג'מיל
5241816 - 050 כפיר שרותי מעליות בע"מ