מספר טלפון


5241876 - 050 מרדכי אברויה
5241878 - 050 יצחק רובין