מספר טלפון


5241950 - 050 שמעון אהרוני
5241953 - 050 שלום שאלתיאל
5241956 - 050 אתי כהן
5241957 - 050 מחמוד אבו אסעד
5241959 - 050 נהד עקל