מספר טלפון


5241976 - 050 יוסי טמפלמן
5241978 - 050 יואב ערקי כהן
5241979 - 050 סאלהמ ווהיד