מספר טלפון


5241980 - 050 כרמל קידר
5241983 - 050 דפוס שלוש
5241985 - 050 נחמיה זינר
5241989 - 050 מרבי מחמד