מספר טלפון


5250202 - 050 משה שמואל
5250205 - 050 מועד חוסם