מספר טלפון


5250211 - 050 חיר עיסא
5250214 - 050 ניסים בכר
5250215 - 050 עמירם פליישר