מספר טלפון


5250265 - 050 נח חן
5250268 - 050 ביארי עבד