מספר טלפון


5250284 - 050 צופיה מזור
5250286 - 050 פטרוס הספקה טכנית בע"מ
5250287 - 050 לייאל וליד אבו