מספר טלפון


5250400 - 050 מיכאל מעדני בשר חניתה זריהן
5250405 - 050 אבו פאלס שאוקת