מספר טלפון


5250522 - 050 א סולטאן עבודות עפר בע"מ - סולטאן
5250523 - 050 עוואד מנארד
5250529 - 050 רחמים רחמים