מספר טלפון


5250530 - 050 גילון לייבוביץ
5250536 - 050 ניקנור הררי
5250539 - 050 יאסין ג'מיל ענבוסי