מספר טלפון


5250585 - 050 טרזה בליליוס
5250586 - 050 באדר ג'מאל