מספר טלפון


5250622 - 050 דווד אבו גוש
5250626 - 050 נחמה שמואל
5250629 - 050 עודד גרגו