מספר טלפון


5250653 - 050 זיאדה מוחמד
5250654 - 050 עודא מונזר
5250655 - 050 מנסור מאגד מנסור