מספר טלפון


5250661 - 050 דוד סגל
5250662 - 050 טובה חאריב
5250664 - 050 עורסן רסלן
5250665 - 050 חנוך בלום