מספר טלפון


5250683 - 050 יחיאל חמו
5250684 - 050 מסעיד חמד
5250687 - 050 איזן יעקב