מספר טלפון


5250704 - 050 דקל דרעי
5250707 - 050 ראובן אייזנברג